Zapraszamy do Trójki

Zgodnie z zarządzeniem Nr OR. 0050.1.2.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 12 stycznia 2023r.  w sprawie ustalenia terminów rekrutacji na rok szkolny 2023/24
do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, dla których Gmina Sępólno Krajeńskie jest organem prowadzącym

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM ROZPOCZYNA ZAPISY
DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLASY „I”

 • W dniach 20.02.2023 – 07.03.2023 do godz. 15.00 – osobiste złożenie w sekretariacie szkoły
  podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków* o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej. 
  Ważne! W przypadku niejasności lub nieprawidłowości w złożonym wniosku szkoła będzie się kontaktować na wskazany we wniosku numer kontaktowy.
 • W dniach 08.03.2023 – 10.03.2023 prace Komisji Rekrutacyjnej.
 • W dniu 13.03.2023 do godz. 9:00 – opublikowanie w szkole (przy wejściu głównym do budynku szkoły) list kandydatów zakwalifikowanych/ niezakwalifikowanych do klas pierwszych.    
  Uwaga! Zakwalifikowanie się nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.
 • W dniach 14.03.2023 – 17.03.2023 do godz. 15:00 – telefoniczne lub osobiste potwierdzenie przez rodzica lub opiekuna prawnego woli przyjęcia dziecka do szkoły pod nr tel. 666 020 617.
 • W dniu 20.03.2023 do godz. 9:00 – opublikowanie w szkole (przy wejściu głównym do budynku szkoły) list dzieci przyjętych/ nieprzyjętych do klas pierwszych.

*WSZELKIE WYMAGANE DOKUMENTY DOSTĘPNE SĄ
W SEKRETARIACIE ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY

 Serdecznie zapraszamy!
Dyrektor szkoły Grażyna Maciaszek