Rekrutacja do klas I w Szkole Podstawowej nr 3 w Sępólnie Krajeńskim
w roku szkolnym 2022/2023

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLASY „I”

 • W dniach 21.02.2022 – 07.03.2022 do godz. 15.00 – składanie w sekretariacie szkoły
  (z zachowaniem obostrzeń sanitarnych) podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków* o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
  Ważne! W przypadku niejasności lub nieprawidłowości w złożonym wniosku szkoła będzie się kontaktować na wskazany we wniosku numer kontaktowy.
 • W dniach 08.03.2022 – 11.03.2022 prace Komisji Rekrutacyjnej.
 • W dniu 14.03.2022 do godz. 9:00 – opublikowanie w szkole (przy wejściu głównym do budynku szkoły) list dzieci zakwalifikowanych/ niezakwalifikowanych  kandydatów  do klas pierwszych.       
  Uwaga! Zakwalifikowanie się nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.
 • W dniach 15.03.2022 – 18.03.2022 do godz. 15:00 – telefoniczne potwierdzenie przez rodzica lub opiekuna prawnego woli przyjęcia dziecka do szkoły pod nr tel. 666 020 617.
 • W dniu 21.03.2022 do godz. 9:00 – opublikowanie w szkole (przy wejściu głównym do budynku szkoły) list dzieci przyjętych/ nieprzyjętych do klas pierwszych.