Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

Przewodnicząca Rady Rodziców – P. Sonia Borczyńska
Wiceprzewodniczący Rady Rodziców – P. Jacek Kapsa
Skarbnik – P. Katarzyna Paliwoda
Z-ca Skarbnika – P. Kinga Kitza
Sekretarz – P. Monika Senska
Członek Prezydium – P. Łukasz Hoppe
Członek Prezydium – P. Monika Weilandt – Halama

Komisja Rewizyjna :

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – P. Alina Materska
Z-ca Przewodniczej Komisji Rewizyjnej – P. Sandra Szustka
Członek- P. Kamila Wysocka
Członek : P. Marlena Rzepińska