Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodnicząca Rady Rodziców – P. Justyna Jaskulska
Wiceprzewodniczący Rady Rodziców – P. Monika Senska
Skarbnik – P. Karolina Pieczywek
Z-ca Skarbnika – P. Katarzyna Paliwoda
Sekretarz – P. Małgorzata Łęcka – Bonk
Członek Prezydium – P. Waldemar Liebrecht
Członek Prezydium – P. Monika Weilandt – Halama

Komisja Rewizyjna :

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – P. Alina Materska
Z-ca Przewodniczej Komisji Rewizyjnej – P. Kinga Kitza
Członek- P. Magdalena Barabas
Członek : P. Sonia Borczyńska