Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

Przewodnicząca Rady Rodziców – P. Aneta Rybka
Z-ca Przewodniczącej Rady Rodziców – P. Artur Cetnarski
Skarbnik – P. Marta Puszkiewicz-Szemryk
Z-ca Skarbnika – P. Adam Halama
Sekretarz – P. Małgorzata Łęcka – Bonk
Członek Prezydium – P. Marcin Kryza
– Członek Prezydium – P. Waldemar Liebrecht

Komisja Rewizyjna :

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – P. Sylwia Nowak
Z-ca Przewodniczej Komisji Rewizyjnej – P. Monika Piekarska
Sekretarz Komisji Rewizyjnej – P. Edyta Jesionowska
Członek : P. Katarzyna Wójcicka