Krótki zarys historii szkoły od jej założenia po teraźniejszość

W roku 1964 sępoleńska „Trójka” rozpoczyna swoje funkcjonowanie jako Szkoła Podstawowa nr 3. 10 lat później na skutek zmian administracyjnych w kraju zostaje przekształcona w Zbiorczą Szkołę Gminną, która działa do 1984 roku. Wówczas placówka ponownie staje się Szkołą Podstawową nr 3. W 1999 roku reforma oświaty wprowadza wiele zmian w systemie nauczania i wychowania; następuje podział na sześcioletnią szkołę podstawową i trzyletnie gimnazjum. W ten sposób powstaje Zespół Szkół nr 3. Od września 2017 roku kolejna reforma systemu edukacji zainicjowała wygaszanie dotychczas istniejących gimnazjów, więc ponad pięćdziesiecioletnia Trójka stała się ponownie ośmioklasową Szkołą Podstawową nr 3.


  Poniżej zbiór zdjęć z historii szkoły