Nasi siódmoklasiści wzięli dzisiaj udział w 5 Powiatowych Targach Pracy i Edukacji „Twoja przyszłość w Twoim regionie”.