W tym roku szkolnym bierzemy udział w akcji „Rodacy Bohaterom”. Wszyscy uczniowie wkładają dużo pracy i serca. Akcja trwa nadal!