Celem organizowanego konkursu przez Bank Spółdzielczy jest promowanie walorów przyrodniczych obszarów Krajny, a przesłane fotografie konkursowe zostaną wykorzystać między innymi do stworzenia kalendarza. Konkurs podzielony jest na dwie grupy wiekowe: do 15 lat włącznie oraz powyżej 15 lat. Dla obu grup wiekowych przygotowane zostały atrakcyjne nagrody, za najlepsze fotografie: dron rekreacyjny z kamerą, kamera sportowa, powerbanki solarne oraz selfie sticki.

Ponadto przy wykorzystaniu profilu banku na Facebooku przeprowadzone zostanie głosowanie publiczności, z którego zwycięzcy (oddzielnie w obu grupach wiekowych) otrzymają słuchawki bezprzewodowe. Osoby chętne do udziału w konkursie powinny wykonać zdjęcia przedstawiające przyrodę Krajny oraz najpóźniej do dnia 30 września przesłać je wraz z odpowiednim oświadczeniem (stanowiącym zał. nr 1 lub 2 do regulaminu – w zależności czy uczestnik jest osobą pełnoletnią czy niepełnoletnią) na adres poczty elektronicznej konkurs@bswiecbork.pl.

Szczegółowe zasady udziału w konkursie oraz wymogi techniczne przesyłanych fotografii można znaleźć w regulaminie konkursu. konkursu podczas godzin wychowawczych. Ewentualne pytania można przesyłać na adres: konkurs@bswiecbork.pl, zadać je za pośrednictwem profilu w mediach społecznościowych f/bswiecborkpl, bądź telefonicznie pod numerem telefonu: 52 328 04 10.