Uwzględniając gwałtownie narastającą liczbę zachorowań w kraju wynikających z zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz trwający sezon grypowy zwracam się do Państwa z prośbą o pozostawienie dzieci chorych, przejawiających oznaki infekcji (katar, kaszel itp.) w domu, aż do ustąpienia choroby.
Rodzice wchodzą na teren szkoły tylko w uzasadnionych przypadkach w reżimie sanitarnym.
Jednocześnie przypominam o obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie szkoły oraz dezynfekowania rąk przy wejściu do szkoły. 
Informacja na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS.