W tym roku miała miejsce XXII edycja organizowanego przez Państwowy Instytut Geologiczny Ogólnopolskiego  Konkursu Geologiczno-Środowiskowego „Nasza Ziemia” – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro.

Uczniowie biorący udział w konkursie mogli udać się w podróż w głąb Ziemi oraz odkrywać niezwykłe światy, które kryją się pod naszymi stopami. Hasło tegorocznej edycji konkursu brzmiało:

Tajemniczy świat jaskiń! Pod kierunkiem Grażyny Maciaszek w konkursie wzięli udział uczniowie klas szóstych i siódmych naszej szkoły.  

Zmagania uczestników prowadzone były w dwóch kategoriach wiekowych. Uczniowie klas IV – VI tworzyli pracę plastyczną o opisanej powyżej tematyce. Laureatką w tej kategorii wiekowej została Zuzanna Sadowska z klasy 6e. Dla uczniów VII i VIII klas szkoły podstawowej oraz  dla uczniów szkół ponadpodstawowych konkurs miał charakter naukowy (analiza procesów krasowych oraz test wiedzy geologicznej). Wśród niewielkiej grupy 6. laureatów znalazło się 2. uczniów naszej szkoły: Rafał Wnuk – uczeń klasy 7d i Natalia Karbowiak – uczennica klasy 7b.

Postawa pełna chęci do nauki, ciężka praca i ambicja zaowocowała cennymi nagrodami w postaci dyplomów, nagród książkowych i pieniężnych, a nawet okazów geologicznych.  

Nasi uczniowie najlepiej wiedzą, że umiejętność stawiania sobie wysokich celów i osiąganie ich nie przychodzi łatwo. Jest okupione ciężką pracą, pracowitością, poświęceniem, wysoką determinacją i wiernością podjętym zobowiązaniom. Tę próbę uczestnicy konkursu przeszli celująco. Gratulujemy!