Najnowsze informacje z życia szkoły

..i nie tylko ;)

Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych ORLIK

maj 14, 2020

 

 

Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych ORLIK

przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sępólnie Krajeńskim

w czasie pandemii koronawirusa COVID -19

od dnia 18 maja 2020r. do odwołania

 

 

Do obowiązującego Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Moje boisko- Orlik 2012” od dnia 18 maja 2020 r. dodaje się następujące zasady bezpieczeństwa:

 1. Lokalny animator sportu prowadzi rejestr wejść na boisko sportowe (data, godzina, imię i nazwisko).
 2. Z boiska mogą korzystać tylko osoby zdrowe.
 3. Rekomendowane jest zachowanie odstępów pomiędzy ćwiczącymi podczas aktywności- bezpieczny dystans minimum 2 metry.
 4. Nie ma konieczności zasłaniania ust i nosa; obowiązek zasłaniania twarzy pozostaje w mocy w drodze na obiekt.
 5. Maksymalna liczba jednocześnie korzystających z boiska nie może przekraczać 14 osób + 2 animatorów/trenerów.
 6. W przypadku dużej ilości chętnych chcących korzystać z orlików animator zastrzega sobie prawo do wpuszczania korzystających na określony czas.
 7. Wchodzący i opuszczający boisko obowiązkowo dezynfekują ręce (płyn dostępny przy wejściu głównym oraz u animatorów).
 8. Korzystający z boiska używają wyłącznie własnego sprzętu sportowego.
 9. Nie ma możliwości korzystania z pomieszczeń socjalnych (z szatni, węzła sanitarnego, pomieszczenia animatorów) poza WC.
 10. Nie można organizować żadnych imprez, zawodów.
 11. Urządzenia znajdujące się na boisku są dezynfekowane.
 12. W razie naruszenia powyższego regulaminu oraz obostrzeń związanych z pandemią COVID- 19 animator ma prawo usunąć korzystającego z terenu obiektu.

Dyrektor szkoły

                           

Irena Hamerlik- Jaskulska