Najnowsze informacje z życia szkoły

..i nie tylko ;)

Zasady kształcenia na odległość

marzec 27, 2020

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice.

 Prezentujemy zasady kształcenia na odległość, które obowiązują w Szkole Podstawowej nr 3 w Sępólnie:

 1. Udział w kształceniu na odległość jest obowiązkowy:
  a. uczniowie podejmują określone przez nauczyciela aktywności, potwierdzają zapoznanie się ze wskazanym materiałem
  b.dowodem obecności jest terminowe wykonywanie zadań
  c.rodzic poprzez e-dziennik ma prawo zwolnić u wychowawcy swoje dziecko z zajęć z powodu choroby, niedyspozycji
 2. Zajęcia będą realizowane zgodnie z planem dnia; plan może ulegać modyfikacjom wynikającym z potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli.
 3. Uczenie się na odległość będzie łączyć  kształcenie z użyciem monitorów ekranowych oraz bez ich użycia.
 4. W e-nauczaniu realizowane są tylko zajęcia obowiązkowe z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 5. Nauczyciele przygotowują dla uczniów lekcje, czyli materiały, które pomogą im samodzielnie opanować wiadomości i umiejętności.
 6. Materiały do nauki będą wysyłane do godz. 9.00 według ustalonego planu dnia:

  a. edukacja przedszkolna:
 • opierać się będzie na wykonywaniu zadań w kartach pracy, nauce czytania, próbach pisania, tworzeniu prac plastycznych z wykorzystaniem wyprawki, nauce wierszyków i piosenek, obserwacji, doświadczeń, eksperymentów, realizowaniu wskazanej aktywności fizycznej
 • po 2 zajęcia każdego dnia z podziałem na dwie grupy wiekowe; dodatkowo  w poniedziałki język angielski, we wtorki religia

  b. edukacja wczesnoszkolna- klasy I-III
 • nauczyciele korzystają z dostępnych platform edukacyjnych, np.eduelo.pl., edumaster.pl, epodręczniki.pl.
 • na platformach eduelo.pl. i edumaster.pl nauczyciele mają możliwość monitorowania aktywności uczniów oraz tworzenia testów sprawdzających
 • wszystkie materiały dla uczniów będą przesyłane według planu na dany dzień

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

polonistyczna

polonistyczna

polonistyczna

polonistyczna

polonistyczna

matematyczna

matematyczna

matematyczna

matematyczna

przyrodnicza/społeczna

język angielski

plastyczna/

muzyczna

informatyczna

język angielski

techniczna

wych. fizyczne

 

religia

   
   

biblioteka

świetlica

 

 c. klasy V-VI

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

matematyka

 historia

język polski

 geografia

język angielski

język polski

język angielski

matematyka

technika /co drugi tydzień

muzyka/ co drugi tydzień

wych. fizyczne

informatyka/ co drugi tydzień

wdż/ co drugi tydzień

zajęcia z wychowawcą

język polski

plastyka /co drugi tydzień

biologia

wych. fizyczne

religia

 
   

biblioteka

świetlica

 

d. klasy VII-VIII

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

historia

matematyka

język polski

j. angielski

chemia

j. angielski

fizyka

geografia

matematyka

język polski

język polski

j. niemiecki

biologia

wos/ edb VIII

co drugi tydzień

religia

informatyka/ wdż/ co drugi tydzień

wych. fizyczne

wych. fizyczne

świetlica

zajęcia z wychowawcą

doradztwo zawodowe/ co drugi tydzień

muzyka VII /co drugi tydzień

biblioteka

 

plastyka VII/ co drugi tydzień

 1. Maksymalna liczba zadań do wykonania wynika z liczby godzin realizowanych w tygodniu z klasą. Do jednej lekcji nauczyciele mogą przygotować maksymalnie jedno zadanie  edukacyjne, które będzie wymagało dodatkowej pracy ucznia:
 • język polski- 3 zadania
 • matematyka, język angielski, wychowanie fizyczne- 2 zadania
 • język niemiecki, historia, geografia, biologia, fizyka, chemia, religia- 1 zadanie
 • plastyka, muzyka informatyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa, wdż, wiedza o społeczeństwie, doradztwo zawodowe- 1 zadanie na dwa tygodnie
 • zajęcia z wychowawcą- 1 raz w tygodniu (lub według potrzeb) kontakt budujący relacje
 1. Narzędzia, platformy wykorzystywane do realizacji zadań: nauczyciele podają uczniom i rodzicom wykorzystywane formy kształcenia na odległość ( pracujemy nad zintegrowaniem działań w celu wykorzystania bardziej funkcjonalnych narzędzi umożliwiających sprawdzanie bieżących postępów uczniów)
 2. Postępy ucznia podlegają monitorowaniu i ocenianiu:
  a. w formie informacji zwrotnej, komentarza do wykonanych zadań
  b. stopnia w e- dzienniku
 3. Rodzice i uczniowie mają możliwość konsultacji z nauczycielem, dyrektorem za pomocą e- dziennika lub innych ustalonych form kontaktu.
 4. Nauczyciele świetlicy, biblioteki przesyłają raz w tygodniu materiał inspirujący do samodzielnej aktywności dla dwóch grup wiekowych: kl.1-3, kl. 5-8
 5. Pedagog szkolny uruchamia wirtualny gabinet ze wsparciem dla uczniów i rodziców ( za pomocą e- dziennika oraz kontaktu telefonicznego)
 • poniedziałek 8.00-9.30 oraz 15.30-16.30
 • wtorek 12.30-16.30
 • środa 8.00-17.00
 • czwartek 8.00-9.30 oraz 15.30-16.30
 • piątek 12.30-16.30