Najnowsze informacje z życia szkoły

..i nie tylko ;)

Zapraszamy do Trójki

styczeń 31, 2019

Rozpoczynamy zapisy do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych

na rok szkolny 2019/2020

Szkoła Podstawowa nr 3 w Sępólnie Krajeńskim rozpoczyna zapisy do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020

     Zgodnie z Zarządzeniem Nr Or. 0050.1/ 12.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  z dnia 22 stycznia 2019r.  w sprawie ustalenia terminu rekrutacji do klas pierwszych oraz  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Sępólnie Krajeńskim przedstawia harmonogram postępowania rekrutacyjnego:

  • W dniach 04.02.2019- 15.02.2019 do godz. 15.00: przyjmowanie w sekretariacie szkoły deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym oddziale przedszkolnym, przyjmowanie zgłoszeń dzieci 4, 5 6- letnich do pięciogodzinnego oddziału przedszkolnego, przyjmowanie zgłoszeń dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej
  • W dniach 25.02.2019- 11.03.2019 do godz. 15.00: składanie w szkole podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej
  • W dniach 12.03.2019-13.03 2019 – prace komisji rekrutacyjnej
  • W dniu 15.03.2019- informacja o zakwalifikowaniu się/ niezakwalifikowaniu się kandydatów  do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych
  • W dniach 15.03.2019- 22.03.2019 do godz. 15.00- pisemne potwierdzenia przez rodzica woli przyjęcia dziecka do szkoły
  • W dniu 25.03.2019- opublikowanie w szkole list dzieci przyjętych/ nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej

 Serdecznie zapraszamy! Dyrektor szkoły Irena Hamerlik- Jaskulska