Najnowsze informacje z życia szkoły

..i nie tylko ;)

Zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 3 w Sępólnie Krajeńskim

sierpień 26, 2021

Zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 3 w Sępólnie Krajeńskim systemie stacjonarnym w okresie od 1 września 2021r.

( aktualizacja wewnętrznych procedur)

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. wchodzącego w życie 3 maja 2021r.

 1. Uczniowie klas I-III:
 2. Pracują stacjonarnie według obowiązującego planu zajęć.
 3. Lekcje mogą odbywać się blokami tematycznymi oddzielonymi przerwą.
 4. Wyjście na przerwy może odbywać się w innym czasie niż stałe wyznaczone dla pozostałych uczniów godziny.
 5. Wszystkie zajęcia dla danej klasy (poza wychowaniem fizycznymi oraz informatyką) odbywają się w stałym pomieszczeniu klasowym.
 6. Wchodzenie do i wychodzenie z budynku odbywa się według następującego schematu:
 7. wejście boczne od strony przedszkola- klasa 2a
 8. wejście boczne od sali gimnastycznej- klasy 1c, 2b, 3b
 9. wejście boczne od stołówki- klasy 1a, 1b, 3a, 3c,

        II.Uczniowie klas IV-VIII

 1. Uczniowie klas IV-VIII pracują w systemie stacjonarnym zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
 2. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach zapisanych w planie lekcji.
 3. Wchodzenie do i wychodzenie z budynku odbywa się według następującego schematu:
 4. wejście boczne od sali gimnastycznej- klasy 7a, 7e
 5. wejście boczne od stołówki- klasy 4a, 4b, 7d, 8a, 8c, 8d,
 6. wejście główne- klasy 5a, 5b, 7b, 7c, 8b

        III. Zasady ogólne dla wszystkich uczniów: 

 1. W sprzyjających warunkach pogodowych zalecane korzystanie z boiska szkolnego z zachowaniem dystansu społecznego.
 2. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
 3. W przestrzeni wspólnej obowiązuje zakrywanie maseczką ust i nosa. Dotyczy to uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dzieci w indywidualną osłonę nosa i ust (także zapasową do ewentualnej wymiany) oraz woreczki do przechowania maseczek.
 4. Obowiązuje dezynfekcja rąk po każdej przerwie przed wejściem do klasy; dotyczy także wychowania fizycznego. Dezynfekcja odbywa się wyłącznie pod nadzorem nauczyciela.
 5. Obowiązuje regularne wietrzenie pomieszczeń klasowych i przestrzeni wspólnych.
 6. Szatnia główna jest tymczasowo wyłączona z użytkowania.
 7. Świetlica szkolna sprawuje opiekę zgodnie z dotychczasowym harmonogramem z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 8. Stołówka szkolna wydaje na miejscu obiady z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
 9. Obowiązują odrębne procedury dotyczące zasad korzystania ze świetlicy, biblioteki, sekretariatu, gabinetu pielęgniarki, stołówki i transportu gminnego. Są wyeksponowane na drzwiach oraz umieszczone w dokumentach szkolnych wcześniej opublikowanych.
 10. Rodzice/ opiekunowie nie wchodzą do budynku szkoły- zalecany kontakt telefoniczny lub przez e-dziennik. W uzasadnionych przypadkach rodzice stosują wcześniej ustalone zasady postępowania.

Nadal obowiązują ogólne wewnętrzne procedury funkcjonowania szkoły w czasie pandemii.