Kilka słów o nas

W roku 1964 sępoleńska „Trójka” rozpoczyna swoje funkcjonowanie jako Szkoła Podstawowa nr 3. 10 lat później na skutek zmian administracyjnych w kraju zostaje przekształcona w Zbiorczą Szkołę Gminną, która działa do 1984 roku. Wówczas placówka ponownie staje się Szkołą Podstawową nr 3. W 1999 roku reforma oświaty wprowadza wiele zmian w systemie nauczania i wychowania; następuje podział na sześcioletnią szkołę podstawową i trzyletnie gimnazjum. W ten sposób powstaje Zespół Szkół nr 3.

 
Czytaj więcej

Panel informacji

Plan lekcji

Plan lekcji na rok szkolny 2018/2019

E-dziennik

Panel logowania dla nauczycieli, rodziców i uczniów

Nowości

Najnowsze informacje z życia szkoły

Kontakt z nami

Formularz kontaktowy - zostaw nam wiadomość

Nowoczesna szkoła

Jesteśmy szkołą nowej generacji, posiadamy nowoczesną pracownię komputerową, wdrażamy system oceniania kształtującego. Wykwalifikowana kadra oraz postępowa dyrekcja gwarantuje edukację i wychowanie młodych ludzi na najwyższym poziomie. Innowacyjne podejście do realizacji misji edukacyjnej daje szansę dzieciom na egzystencję w świecie pełnym sukcesów i radości.

Kilka faktów

Prowadzimy 23 oddziały szkolne, uczymy nieprzerwanie od 1964 roku.

Nauczycieli

Uczniów

Sale lekcyjne

Pracowników obsługi

Czym możemy się pochwalić

Wolontariat

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły, nauczycieli, uczniów i rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Stwarzamy przestrzeń do tego, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka.

Szkoła OK

Wdrażamy ocenianie kształtujące, którego ideą jest uważne towarzyszenie uczniowi podczas procesu uczenia się. Ograniczamy oceny wyrażane stopniem na rzecz wartościowej informacji zwrotnej, samooceny i oceny koleżeńskiej. Cenimy refleksję nad uczeniem się, monitorujemy pracę z celami. Nasi uczniowie prowadzą OK zeszyty dokumentujące ich rozwój i postępy.

Dbamy o uczniów

Codziennie zapewniamy naszym uczniom wysoki poziom edukacji w przyjaznym, bezpiecznym i stymulującym rozwój środowisku. Analizujemy potrzeby uczniów i przekazujemy im wiedzę i umiejętności, które będą stanowiły solidne podwaliny pod ich dalszą edukację oraz dorosłe życie. Kształtujemy poczucie własnej wartości, wiary w siebie i swoje możliwości. Rozwijamy kompetencje kluczowe naszych wychowanków.


Nowoczesność

Większość sal lekcyjnych wyposażyliśmy w tablice interaktywne. W szerokim zakresie wykorzystujemy nowoczesne narzędzia i technologie do poprawy efektywności i atrakcyjności uczenia się. Uczymy rozważnego i bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu.

Dbamy o środowisko

Uczymy świadomego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów środowiska naturalnego. Realizujemy projekty i organizujemy wiele akcji, które promują bycie eko.

E-dziennik

Jako jedni z pierwszych wprowadziliśmy elektroniczny dziennik - prosty, a jednocześnie kompleksowy program do dokumentowania procesu edukacyjnego i zarządzania nim.

Nasze certyfikaty i osiągnięcia

Joomla Module OT Testimonial powered by OmegaTheme.com