Deklaracja dostępności

 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Sępólnie Krajeńskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Szkoła Podstawowa nr 3 w Sępólnie Krajeńskim.

Status pod względem zgodności

 

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-07

 

Metoda przygotowania oświadczenia:

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Radosław Słupikowski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 388 26 75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

 

Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek szkoły znajduje się przy ul. Szkolnej 1. Ma cztery wejścia:

- wejście główne do budynku z boiska szkolnego (drzwi frontowe dwuskrzydłowe)

- wejście boczne do budynku z boiska szkolnego (drzwi frontowe dwuskrzydłowe)

- wejście boczne do budynku od strony wewnętrznej boiska szkolnego (drzwi frontowe dwuskrzydłowe)

- wejście boczne do budynku do części przedszkolnej od ulicy Baczyńskiego (drzwi frontowe dwuskrzydłowe)

Do parkingu wewnątrz boiska jest ogólny dostęp. Na parkingu zewnętrznym przy boisku orlik wyznaczono trzy miejsca dla niepełnosprawnych. Szkoła posiada jeden podjazd do wejścia bocznego od ulicy Szkolnej przystosowany do osób niepełnosprawnych.

Ciągi komunikacyjne na parterze budynku są dostępne dla niepełnosprawnych.

Ograniczenia:

- brak znaku „dla niepełnosprawnych” na parkingu wewnętrznym,

- schody przy wejściu głównym i wejściach bocznych od strony boiska,

- brak windy lub podjazdu dla wózka inwalidzkiego na poszczególne kondygnacje,

- brak rozwiązań architektonicznych, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń

Informacje dodatkowe

 

Koordynator ds. dostępności w Szkole Podstawowej nr 3

imienia majora Henryka Sucharskiego w Sępólnie Krajeńskim

Radosław Słupikowski

tel. 52 388 26 75

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.