Aby poprawić bezpieczeństwo tej grupy uczestników ruchu drogowego, policjanci garnizonu kujawsko-pomorskiego cyklicznie prowadzą działania pn.: „Bezpieczny pieszy”. Podczas jednej z ostatnich akcji funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego

Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy skoncentrowali się na obserwacji właśnie tej grupy użytkowników dróg i eliminowaniu ich nieprawidłowych, a także niebezpiecznych zachowań.

Ku przestrodze przedstawiamy spot profilaktyczny pn.: „Niewłaściwe zachowania pieszych”, apelując o rozwagę, o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego dla naszego bezpieczeństwa: